İçeriğe Geç

MONTAJ TÜM RİSKLER SİGORTASI

Montaj Tüm Riskler Sigortası, tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm sunar.

Montaj Tüm Riskler Sigortası'nı, imalatçı veya satıcı (montaj işlerinden sorumlu ise), montaj işlerini yüklenen firma veya monte edilecek ünite veya tesislerin sahibi yaptırabileceği gibi, her üçü de poliçede "sigortalı" olarak belirlenebilir.

Teminatlar Teminat Kapsamı
Poliçede yazılı olan ve montaj sahasında bulunan değerler teminat süresi boyunca, HDI Sigorta'nın güvence kapsamındadır.

Montaj Tüm Riskler Sigortası’nın sunduğu güvencelerden bazıları Deprem, yer kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi, hava taşıtlarının çarpması Yangın, yıldırım, infilak, yangınla mücadelenin sebep olduğu hasarlar Hırsızlık ve sabotaj Çalışanlardan kaynaklanan hatalar ve yetersizlikler Düşme, kırılma, çarpma, yuvarlanma Dört haftalık tecrübe devresi

Montaj Tüm Riskler Sigortası'nın sunduğu güvenceler yukarda sıralanan maddelerle sınırlı değildir. Ek teminat çerçevesinde sunulan avantajları mutlaka öğreniniz.
Yukarı dön